دوست عزیز سلام

شما برای خرید از وبسایت ژیکال مارکت، نیاز دارید که ثبت نام کنید و مشخصات صحیحی از خود در اختیار ما قرار دهید تا ما بتوانیم محصولات خریداری شده توسط شما را به آدرس شما ارسال کنیم یا اگر بار دیگر برای خرید به وبسایت ما آمدید، اطلاعات شما را داشته باشیم تا نیازی به ثبت نام مجدد نباشد.

این اطمینان را به شما می دهیم که اطلاعات شما، در وبسایت ما محرمانه تلقی شده و کسی اجازه سواستفاده از آنها را ندارد.