گلدوزی هنر زیبای پرطرفدار این روزهاست. در این صفحه می تونید لوازم گلدوزی موجود در ژیکال مارکت رو ببینید.

لوازم گلدوزی

پارچه الگو حل شونده

25.000 تومان
پارچه گلدوزی و شماره دوزی سفید، ابعاد 35 در 45 سانتی متر
کارگاه ژله ای
سایز 12 سانتی متر
سایز 15 سانتی متر
سایز 24 سانتی متر
کارگاه چوبی
سایز 12 سانتی متر
سایز 15 سانتی متر
سایز 24 سانتی متر
کارگاه نورگه
سایز ۱
سایز ۲
سایز ۳
سایز ۴

کارگاه چهارگوش نورگه آبی

از: 160.000 تومان
کارگاه پلاستیکی مستطیلی، دارای ۴ سایز
کارگاه نورگه
سایز ۱
سایز ۲
سایز ۳
سایز ۴

کارگاه چهارگوش نورگه صورتی

از: 160.000 تومان
کارگاه پلاستیکی مستطیلی، دارای ۴ سایز
کارگاه نورگه
سایز ۱
سایز ۲
سایز ۳
سایز ۴

کارگاه چهارگوش نورگه کرم

از: 160.000 تومان
کارگاه پلاستیکی مستطیلی، دارای ۴ سایز
کارگاه نورگه
سایز ۱
سایز ۲
سایز ۳
سایز ۴

کارگاه چهارگوش نورگه یاسی

از: 160.000 تومان
کارگاه پلاستیکی مستطیلی، دارای ۴ سایز