انواع سنگ های متری در رنگ ها و اندازه های مختلف را در این دسته بندی مشاهده کنید.

سنگ متری پایه طلایی (10)

سنگ متری پایه نقره ای (5)

سنگ متری پایه همرنگ (13)

سنگ متری مات (10)

سنگ متری مرواریدی (9)